LED-stapeldisplayer är idealiska att använda när du vill veta nivån i en behållare, indikera värmen under en process mätning etc. Använd dem i applikationer där du vill ha möjlighet att se, ha en överblick, av det relativa värdet av en variabel. Finns i två utföranden tre -färger eller 7-färger displayer.

Kundanpassade

Vid enskilda maskiner eller längs en produktionslinje kan en stapeldisplay ge snabb information om exempelvis nivå och producerad kvantitet. Inter Stema har ett stort utbud av anpassningsbara LED-matrisdisplayer och smidiga Stapeldisplayer i olika storlekar och utföranden för i stort sett alla användningsområden inom industrin.

Funktioner

 • Mätning av ingångsmängden och visning av aktuell mängd på displayen och med LED-staplar.
 • Aritmetiska funktioner: beräkning av potenser och rötter. För NA6 även: addition, subtraktion, multiplikation, division
 • Programmering av färger och stapelupplösning.
 • Ändring av gränsvärde för alarmsignal.
 • Lagring av uppmätt signalen i programmerad tidssegmentering.
 • Lagring av maximala och minimala värden.
 • Programmering av medelvärdesberäkning.
 • Programmering av indikeringsupplösning.
 • Dödläge för introduktion av parameter med hjälp av lösenord.
 • Omvandling av uppmätt kvantitetet till en spänning- eller strömutsignal.
 • Översyn av RS-485-gränssnittet i MODBUS-protokoll, både i ASCII- samt RTU-läge.
Användningsområde
Typ av display
Ingångssignaler
Stapelfärger