Titan informationsdisplayer som utgår från en kombination av sammankopplade moduler. Detta ger flera olika storleksalternativ, från en liten display med få moduler till en större med ett flertal sammankopplande moduler.

Applikationer

Välj från en rad olika meddelanden som passar alla applikationer. Från enkla mottagningsområden, säkerhetsmeddelande vid industriproduktion, visning av produktionslinjens status, tid och datum, m.m. Vi kan även erbjuda meddelandelagringsmoduler med anpassad dator och webbaserad programvara för generering av meddelanden anpassade för din produktionsmiljö.

Kundanpassning

Modulerna kan kombineras vertikalt och horisontellt för att ge öka bredden på displayen samt skapa displayer med flera rader. Modulerna kan även inkluderas i anpassade skyltar och andra displayer som t.ex. Fusion. eller bargraphdisplayer.

IP65 allround är standardförsegling och kan anpassas för alla olika displayformat. Vi kan även inkludera företagets logotyp samt färgschema.

  • Meddelandeutlösare vid kontaktslutning.
  • RS232, RS485, Ethernet, Profibus.
  • Inomhus- och utomhusvesioner.
  • Låg kostnad och snabb leverans.
  • Lätt att redigera meddelanden.
  • En eller flera färger.
  • En eller flera rader.
  • AC samt likström.
  • IP65 som standard.