Industrier


Användningsområden

Stora LED displayer är nödvändiga för att ge tydlig information utomhus i exempelvis hamnar, gruvor och dagbrott, på byggarbetsplatser och oljeriggar, men även på lager, godsmottagningar, flygplatser och terminaler.

Övervaka produktion

På industrigolvet kan en stor produktionsdisplay vara ett utmärkt sätt att hålla personalen informerad om vad som sker i produktionen och därigenom öka effektiviteten. Vid enskilda maskiner eller längs en produktionslinje kan en Bargraph display ge snabb information om exempelvis nivå och producerad kvantitet. Inter Stema har ett stort utbud av anpassningsbara LED matrix displayer och smidiga Bargraph displayer i olika storlekar och utföranden för i stort sett alla användningsområden inom industrin.

Produktionsflöde

De flesta företag vars verksamhet innefattar någon typ av produktionsflöde behöver också kunna övervaka, kontrollera, mäta och läsa av data och viktig information i realtid. För att få exakta avläsningar krävs flexibla Stor Displayer och anpassningsbara alfanumeriska Displayer med tydlig textstorlek, som går att programmera och är smidiga att använda. Genom att kombinera dessa typer av displayer skapar vi en produktionsdisplay, det kan exempelvis röra sig om produktivitets mätning, prestanda, kvalitet eller mätning av produktionshastighet och kvantitet på en produktionslinje eller visa ett felmeddelande.

Dela denna sida